Glynt leverer internettsider. Me lagar design, set opp sida i ei publiseringsløysing og hjelper deg å verta synleg på Google. Me tilbyr nettsider for både store og små budsjett. Kontakt oss for å finna ut kva løysing du og ditt firma har behov for.

 
 

Maldesign – med din logo og dine fargar
Mobiltilpassa
Brukarvenleg redigering
Google Analytics
SSL
Enkel support på e-post

Oppstart frå kr 5000,-
Månadleg kostnad frå kr 299,-

Fleksibelt maldesign – tilpassa din profil

Mobiltilpassa
Brukarvenleg redigering
Google Analytics
SSL
Ubegrensa antal brukarar
Opplæring
Support på e-post og telefon

Fleksibel og utvidbare løysingar – start enkelt og utvid med til dømes nettbutikk, fleire språk, kundeportal eller booking seinare utan å måtte starte på nytt.

Oppstart frå kr 9800,-
Månadleg kostnad frå kr 479,-

Skreddarsydd design
Løysingar tilpassa dine unike behov

Oppstart frå kr 14 900,-
Månadleg kostnad frå kr 479,-

 

Me tilbyr oppsett av nettbutikk både med og utan betalingsløysing.

Brukarvenleg administering

Oppstart frå kr 14 900,-
Månadlege kostnad frå kr 479,-

 

Nettsider me har laga

 

Kunsthuset Kabuso

Hardanger fartøyvernsenter

ØMV Bilsenter

 

Tannlegane Klyve & Bergesen

Hardinglaup

 
 

Webdesign

Alle nettsider må ha eit design. Me kan skreddarsy utforminga av nettsida di for deg, basera oppsettet på ein ferdig mal eller ein kombinasjon av desse. 

 

Søkemotoroptimalisering (SEO)

Dei fleste kjøp, både på nett og i fysisk butikk, startar på ein eller anna måte med eit søk i Google. Då gjeld det å vera synleg når kundane søker. Glynt veit kva som skal til og hjelper deg å koma høgast mogleg opp i søkeresultata.

 

Publiseringsløysing

Ei publiseringsløysing er ei programvare som let deg setta opp og redigera nettsida di enkelt. Det fins svært mange alternativ og prisklassar å velja blant. Me hjelper deg gjerne å finna ut kva som høver beste for deg.

 

Sosiale media

Glynt kan hjelpa med marknadsføring på sosiale media. Me kan skreddarsy kampanjar og hjelpa deg laga ein plan for annonsering.

 
 
 
 

Kva internett-løysing passar for meg?

Det fins mange ulike alternativ for å koma seg på nett. Glynt har lang erfaring med dette og hjelper deg gjerne for å finna ei løysing du er nøgd med.

 
 
imac-apple-mockup-app-38544.jpeg
pexels-photo-106344.jpeg
pexels-photo-267350.jpeg
apple-iphone-smartphone-desk.jpg